Letní tábor 2022


Farma Stáje Štětice se nachází v malebné krajině jižních Čech nedaleko Písku a Strakonic. Náplní tábora jsou táborové, sportovní a společenské hry a soutěže, táboráky, diskotéka, společný jednodenní výlet a péče o místní zvířata včetně jízdy na koni. Stáje Štětice chovají přibližně 40 koní, převážně plemene hafling, mini kozy a ovce, králíky, morčata a drůbež.

V areálu je pro děti připraveno dostatečné množství koní pro jízdu na venkovním cvičišti, jízda bez sedel a pro vyjížďky po okolí v sedlech. Děti absolvují vyjížďky ve skupinách dle jezdecké zdatnosti, seznámí se s návyky koní a péčí o koně. Veškeré aktivity jsou přizpůsobeny počasí.


Kapacita tábora: 36 dětí

Věk: 6 - 15 let

Nástup na tábor: Neděle od 17.00. Vyjma prvního turnusu, který je letos prodloužený a začíná v pátek 1.7. od 17.00 hod.

Odjezd z tábora: Neděle do 9.00 hod.


Dokumenty ke stažení

Bezinfekčnost

GDPR

Souhlas s ošetřením

Plná moc

Posudek o způsobilosti

Přihláška LDT

Prohlášení Covid-19


Platba

Cena tábora je 5500Kč, doplatek se odvíjí od výše zaplacené zálohy.


Způsob platby doplatku:

  1. Převodem na účet - nejpozději jeden měsíc před nástupem na turnus.
  2. Hotově na místě - nejpozději jeden měsíc před nástupem na turnus.
  3. Fakturou pro zaměstnavatele.

Číslo účtu:

123-6798140287/0100

Veškeré Vaše dosavadní platby byly převedeny na výše uvedený účet zapsaného spolku - pořadatele letního dětského tábora ve Stájích Štětice.

Na tento jediný účet zasílejte následující platby - doplatky.

Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Do poznámek prosím napište číslo turnusu a jméno dítěte. Doplatek za tábor musí být uhrazen nejpozději 1 měsíc před nástupem na turnus. Po přijetí doplatku obdržíte potvrzovací email o zařazení dítěte na turnus.

Storno poplatky:

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od přihlášky odstoupit. Provozovatel je povinen vrátit zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednatele. V případě náhradníka ze strany objednatele neúčtujeme žádné storno poplatky.

Zrušení přihlášky kvůli nemoci před nástupem na tábor: Provozovatel vrátí poplatek zkrácený o nutné již zaplacené výdaje (pojistka, přihlášené stravování atd.)

Zrušení přihlášky po nástupu na tábor z důvodu nezájmu dítěte o pobyt: Nevzniká nárok na kompenzaci.

Zrušení přihlášky ještě před zaplacením nutných režijních výdajů: Provozovatel vrátí celou částku.

V těchto případech volejte prosím neprodleně kontaktní osobu paní Zemanovou: 606 650 028.

Zřizovatel má právo vyloučit dítě z tábora, pokud hrubě porušuje táborový řád a tím ohrožuje ostatní děti. Pak nevzniká objednateli žádné právo na vrácení zaplacené částky.

Turnusy

Počet volných míst na táboře:

2. turnus : 1 volné místo na příměstském táboře 700Kč/den

8. turnus: 2 volná místa na příměstském táboře 700Kč/den

další turnusy - obsazeno

vždy prosím ověřte telefonicky +420 606 650 028


Slevy

Na pobyt lze uplatnit sourozeneckou slevu 200,- Kč na druhého a dalšího sourozence. Při pobytu dětí na více týdnů lze uplatnit slevu na každý další týden 200,- Kč. 

V ceně je zahrnuto ubytování, stravování 5x denně, služby táborových vedoucích a pojištění odpovědnosti pořadatele. Doporučujeme dětem uzavřít úrazové pojištění. 

Příměstský tábor

Možno objednat i jako příměstský tábor za 700 Kč/den. Příměstský tábor začíná v 8.00 hod a končí ve 20.00 hod, ale vždy nástup a odjezd přizpůsobíme Vašim možnostem a potřebám. 

Další informace

Vedoucí tábora:

K plnému počtu dětí je přidělen vždy jeden hlavní vedoucí tábora a tři další plnoletí vedoucí. Dále je v areálu přítomen proškolený zdravotník a instruktoři ke koním.

Mobilní telefony:

Tábor se koná bez mobilních telefonů. V případě zájmu dítě kontaktovat, můžete kdykoli zavolat pořadatelce tábora či hlavní vedoucí. Kontaktní čísla budou vždy umístěna na nástěnce při příjímání dětí. Stejně tak může Vaše dítě požádat o telefon a my mu jej rádi půjčíme. Po vlastních zkušenostech a recenzích z jiných táborů bez telefonů i my volíme tuto variantu. Myslíme si, že dětem prospěje být na táboře bez mobilního telefonu i z té stránky, že spolu začnou více komunikovat a hrát si společně v době osobního volna a alespoň na nějakou chvíli se odpoutají od virtuálního světa.

Fotografování:

Fotografie z každého turnusu jsou samozřejmostí a budou ukládány na úložiště ke stažení.

Vybavení s sebou:

Helma jezdecká či cyklistická, pevné boty na koně, přezůvky na pokoj, sportovní boty, holinky, pokrývka hlavy!!!, pláštěnka, oblečení do teplého i chladného počasí, plavky, spací pytel a polštář, prostěradlo, baterka, hygienické potřeby, repelent, opalovací krém, šátek (na zavázání očí při hrách), uzavíratelná lahev na pití, batůžek, kapesné na výlet a nákup v místním kiosku. Bílé tričko na batikování - prosím nezapomeňte přibalit. Potvrzení pro zdravotníka a potvrzení o GDPR, vše na webových stránkách ke stažení.

Pro zdravotníka:

  • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
  • Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, které vystavuje lékař a kde musí být uvedeno, že dítě je řádně očkováno, bez toho dítě nelze na tábor přijmout
  • Seznam léků, které dítě případně užívá, s popisem dávkování léků
  • Souhlas s ošetřením dítěte a plná moc

Zdravotník při nástupu dítěte na tábor provede povinnou vstupní prohlídku vlasů kvůli prevenci proti výskytu vší. Prosím prohlédněte své dítě již doma před příjezdem, abychom zamezili zbytečným obtížím a oddalování nástupu na tábor. Děvčatům prosím nezaplétejte kvůli prohlídce copy. V případě výskytu vší nebo hnid (i odrostlých) ve vlasech nebudeme moci Vaše dítě na tábor přijmout.

Doprava na tábor: 

Vlastní


Více

Veškeré informace poskytne kontaktní osoba tábora paní Vlasta Zemanová, 

e-mail: vlasta.zemanova@email.cz, tel.: 606 650 028.

Náš Tip: 

Věnujte tábor jako dárek k narozeninám formou dárkového poukazu, který na přání vyrobíme a zašleme po uhrazení celkové částky.

Hezké letní prázdniny Vám rodičům i Vašim dětem přejí pořadatelé tábora.

Farma Stáje Štětice, z.s.

Sídlo a provozovna: Štětice 35, 398 11 Ražice

IČO: 14286271

Z důvodu apelu ze strany živnostenského úřadu nám bylo doporučeno provozovat letní dětský tábor dle spolkového rejstříku pod hlavičkou zapsaného spolku